Waar oorspronkelijk een maximum van 150 deelnemers per categorie was vastgesteld, is vandaag in overleg met de consul van de KNWU besloten de capaciteit te verhogen naar 175 deelnemers per categorie. Dit naar aanleiding van de grote hoeveelheid aanmeldingen binnen korte tijd, met name in de categorie amateurs/sportklasse.

Sinds de opening van de inschrijving via KNWU.nl stroomden de aanmeldingen van wielrenners in het bezit van een amateur- of sportklasselicentie in een razendsnel tempo binnen. Vanmiddag werd reeds het oospronkelijk bedachte maximale aantal inschrijvingen van 150 bereikt. Daarop is in goed overleg met de KNWU en de verantwoordelijke van ons parcours overlegd over een eventuele verhoging van het aantal mogelijke deelnemers. Gezien de aard van het parcours – brede wegen in goede staat – heeft men gemeend de limiet te kunnen verhogen naar 175.

Amateurs en sportklasserenners die nog willen inschrijven moeten er snel bij zijn. De 157e inschrijving is zojuist geaccepteerd. Nog slechts 18 vrije plaatsen dus!
Bij de andere wedstrijdcategorieën hebben deelnemers ook al de inschrijfknop gevonden, al is het enthousiasme vooralsnog niet zo extreem als bij de amateurs/sportklasse. Momenteel staan er 45 recreanten, 14 elite/beloften en 4 junioren (waarvan 3 uit Australië!) ingeschreven.

Klik hier voor de voorlopige deelnemerslijsten van de drie KNWU wedstrijden.
Klik hier om je direct in te schrijven voor één van onze onderdelen.

Deel dit bericht