Bereikbaarheid

Een wielerevenement op de openbare weg neemt altijd enige verkeershinder met zich mee. Als organisatie zetten wij ons maximaal in om de verkeersoverlast tot het minimum te beperken en alle locaties langs het parcours de gehele dag bereikbaar te houden.

Natuurlijk kan het zijn dat sommige bezoekers, omwonenden of personeel enige verkeershinder ondervinden. Wij verzoeken iedereen hier vooraf rekening mee te houden en eventueel iets eerder van huis te vertrekken dan normaal. Samen organiseren we op 7 juli 2024 een wielerevenement waar we als regio de andere 364 dagen van het jaar nog de vruchten van plukken.

Heeft u input om ons mobiliteitsplan nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen, dan horen wij dat graag! Richt uw e-mail aan info@omloopderzevenheuvelen.nl of neem telefonisch contact op met onze organisatie op 06-19960143.

Informatiebrieven

Drie weken voor het evenement bezorgen we bij alle adressen in de directe omgeving van het wedstrijdparcours een informatiebrief om het evenement aan te kondigen en geven we concrete informatie over de afsluiting van wegen, eventuele parkeerverboden en andere praktische informatie waarmee we proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen of hinder van tevoren aan te kondigen.

Bewonersbijeenkomst

Ongeveer anderhalve week voorafgaand aan de Omloop organiseren we een bewonersbijeenkomst om betrokkenen en buurtbewoners of ondernemers met zorgen over hun bereikbaarheid persoonlijk te informeren over de gang van zaken. De datum en locatie van de bewonersbijeenkomst van de 2024-editie is:

Datum: Donderdag 27 juni 2024

Tijd: 20:00-21:30 (vrije inloop)

Locatie: Vergaderzaal Erica Terpstra Sportfondsenbad, Kwakkenbergweg 25. 

Tijdens deze avond willen wij u bijpraten over ons evenement, het verkeersplan, en de mogelijke overlast die kan ontstaan. We ontvangen u graag om onder het genot van een kop koffie (of thee) uw persoonlijke situatie onder de loep te nemen en rustig uit te leggen wat er rondom uw locatie aan de hand zal zijn op de dag van het evenement.

Dynamische afzetting

Ons wedstrijdparcours kunt u hier in detail bekijken.

Om alle locaties langs het parcours bereikbaar te houden en de verkeershinder voor een ieder tot het minimum te beperken, werken wij met een dynamische afzetting: we sluiten de wegen om en om af en stellen deze weer open. Dit houdt in dat ons wedstrijdparcours niet permanent is afgesloten de hele dag, maar elke straat steeds slechts voor zo’n 7 minuten.

We werken met een signaalwagen vooraan de karavaan en een sluitwagen achteraan de karavaan. Daartussen rijden alle wielrenners en voertuigen die bij de wedstrijd horen. Tussen de signaalwagen en de sluitwagen sluiten onze vaste verkeersregelaars het parcours af voor al het verkeer. Zodra de sluitwagen is gepasseerd, opent de verkeersregelaar zijn verkeerspost en maken we verkeer in de rijrichting van het parcours mogelijk. 

Op die manier blijven alle wegen in de rijrichting van het parcours toegankelijk, zij het met tussenpozen van steeds maximaal 7 minuten. We zien er op toe dat onze karavaan niet langer wordt naarmate de wedstrijd vordert: wielrenners die verder achterop raken halen we uit de wedstrijd, zodat de sluitwagen maximaal 7 minuten achter de signaalwagen blijft rijden.

Om alle betrokken partijen rondom het parcours goed op de hoogte te houden van de organisatie van het parcours komen wij graag in contact met ondernemers en buurtbewoners die zorgen hebben over de bereikbaarheid, verkeershinder, toegankelijkheid van hun pand etc. U kunt ons hiervoor altijd een e-mail sturen naar parcours@omloopderzevenheuvelen.nl.

Parkeerverbod

Op zondag 7 juli geldt tussen 09:00u en 18:30u een parkeerverbod op alle wegen van het parcours. Omdat dit op veel wegen toch al niet toegestaan is, gaat het voornamelijk om de Rijksstraatweg in Beek-Ubbergen, en de Jericholaan, Moses en Aäronlaan, Rechterslaan en Pauluslaan in Heilig Landstichting. Ook is het niet toegestaan om te parkeren ter hoogte van het start/finishgebied, bestaande uit de Sophiaweg, Louiseweg, Eleonoraweg, Mariënboomseweg en Luciaweg. Auto’s die hier toch blijven staan, moeten helaas worden weggesleept in verband met de veiligheid van de wedstrijddeelnemers (en het voorkomen van schade aan uw auto’s). We vragen hiervoor uw medewerking.


Aanvullende bereikbaarheidsinformatie

Voor aanvullende informatie omtrent de bereikbaarheid als bewoner van de Kwakkenberg of de Heilig Landstichting kunt hieronder terecht.

Bent u inwoner van de Kwakkenberg? Klik hier om naar de informatie te gaan die aanvullend nog voor u relevant is.

Bent u inwoner van de Heilig Landstichting? Klik hier om naar de informatie te gaan die aanvullend nog voor u relevant is.

Parkeren

Er is parkeerruimte beschikbaar voor alle deelnemers aan de toertochten op parkeerplaats P7b van het Gymnasion. U kunt deze (overdekte) parkeerplaats vinden aan de Erasmuslaan, 6525 HP Nijmegen. Er zijn een beperkt aantal laadpalen aanwezig.

In geval deze parkeerplaats vol is, kunt u uitwijken naar parkeerplaats P10 aan de Heyendaalseweg 137, 6525 AJ Nijmegen

Hier kan de hele dag gratis geparkeerd worden en via de aangegeven route fietst u in een kleine 2,5 km naar de inschrijving / start van de tocht. 

LET OP: Dichterbij de finish is er geen parkeerruimte en gelden in veel straten (ook langs het parcours) parkeerverboden. Wij verzoeken alle deelnemers en bezoekers dan ook te parkeren bij het Gymnasion, uw auto staat hier bovendien overdekt.