De bereikbaarheid tussen Berg en Dal, Nijmegen en Duitsland is in de ochtend van 9 juli ernstig gehinderd geweest. We vinden het heel vervelend dat weggebruikers overlast hebben gehad door de Omloop der Zevenheuvelen. Onze excuses daarvoor. Doordat de Duitse autoriteiten op de dag zelf een andere aanpak hanteerden dan vooraf door ons was begrepen, waren onze verkeersplannen niet op elkaar afgestemd, met grote vertragingen tot gevolg.

In dit bericht willen wij graag toelichten wat er afgelopen zondag gebeurde.

Als organisatie zetten wij ons maximaal in om de verkeersoverlast tot het minimum te beperken en alle locaties langs het parcours de gehele dag bereikbaar te houden, en tegelijkertijd een veilige situatie te creëren voor de deelnemers aan ons evenement, die op de openbare weg met elkaar de strijd aangaan. Tijdens de voorbereidende fase van ons evenement is daarom door verkeerskundigen zorgvuldig nagedacht over een verkeersplan met omleidingsroutes. We werken met een dynamische afzetting.

Dynamische afzetting

We werken met een signaalwagen vooraan de karavaan en een sluitwagen achteraan de karavaan. Daartussen rijden alle wielrenners en voertuigen die bij de wedstrijd horen. Zodra het eerste voertuig van de koerskaravaan passeert sluiten we de wegen langs het parcours tijdelijk af. Vrij snel daarna passeert namelijk een grote groep wielrenners op hoge snelheden. De sluitwagen geeft het parcours weer vrij zodra alle wielrenners voorbij zijn. Vanaf dat moment mogen alle weggebruikers weer het parcours op, hoewel enkel in dezelfde richting als de renners.

Als de afstand tussen de eerste en de laatste deelnemer groter wordt, vanwege de snelheidsverschillen of materiaalpech, halen we achterblijvers ‘uit koers’. Daardoor blijft de tijd dat de toegangswegen naar ons parcours zijn afgesloten altijd maximaal ongeveer 8 minuten. Dit doen we om de overlast voor overige weggebruikers en omwonenden zo klein mogelijk te houden.

Omleidingsroutes

Vanwege de veiligheid van de deelnemers is het niet toegestaan om tegen de rijrichting van het parcours in te rijden. Voor auto’s die doorgaans wel die route nemen, hebben we omleidingroutes uitgestippeld. Deze zijn ook met omleidingsborden aangegeven. Onze zorgvuldig geïnstrueerde verkeersregelaars hebben weggebruikers naar de eerder aangegeven omleidingsroutes gestuurd. Zo krijgen we iedereen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zonder de veiligheid van de renners op het spel te zetten.

Een systeem als dit hanteren we al jaren bij de Omloop. Het werd altijd als zeer prettig ervaren omdat alle wegen toegankelijk blijven, zij het met tussenpozen van steeds maximaal 8 minuten.

Probleem in 2023

Helaas hebben Duitse autoriteiten dit jaar – vlak voor ons evenement – besloten dat de wegen van het parcours op Duits grondgebied, na passeren van de koers, in beide richtingen niet mochten worden opengesteld. Dat ontdekten wij tijdens de eerste koers van de dag.

Vanwege deze late wijziging is er tussen de organisatie en de betrokken instanties onduidelijkheid ontstaan over het verkeersplan en de omleidingsroutes van en naar Duitsland. Dit heeft er ook voor gezorgd dat onze zorgvuldig geïnstrueerde verkeersregelaars niet geheel beschikten over de juiste informatie.

Uiteindelijk betekende het besluit op de dag zelf dat de N325/B9 hierdoor dicht was voor verkeer naar Nijmegen, terwijl dit een belangrijke weg was voor de omleidingsroutes. Ook de ‘kleine grensovergang’ ter hoogte van Hauptstraße/Wylerbaan/Oude Kleefsebaan was hierdoor in de ochtend volledig dicht. In de middag is de kleine grensovergang wel opengesteld voor verkeer van Nederland naar Duitsland.

Excuses

Via deze weg willen we graag nogmaals onze excuses aanbieden. We gaan met de Duitse autoriteiten in gesprek om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ook om te kijken naar een duurzame oplossing voor alle deelnemers, omwonenden en weggebruikers.

Heeft u input om ons mobiliteitsplan nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen, dan horen wij dat graag! Richt uw e-mail aan info@omloopderzevenheuvelen.nl of neem telefonisch contact op met onze organisatie op 06-19960143.

Met sportieve groet,

Team Omloop der Zevenheuvelen

Deel dit bericht